Six faced Molly

I somras arbetade jag på Disney Channels My Camp Rock 2 som scenograf och även stillbildsfotograf de minuter av dygnet som återstod. Molly Sandén var en av programledarna och vi hade lite problem med porträtten innan hon fick till den rätta och äkta Disney-känslan i bilden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.